HBP Finance verzorgt uw volledige boekhouding en doet alle aangiftes. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor zaken als:

 • Begeleiding startende ondernemers (starterskorting van 25 procent in het eerste jaar)
 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Advies bij keuze ondernemingsvorm
 • Begeleiding en opzet van begrotingen en liquiditeitsprognoses
 • Begeleiding bij ondernemingsplan
 • Begeleiding bij investerings- en financieringsvraagstukken
 • Tussentijdse rapportages
 • Uitvoering van éénmalige opdrachten zoals second opinions
 • Fiscale adviezen
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Assistentie bij boekenonderzoeken
 • Loonadministratie